Bakgrunnen for gebyrene er ulovlig vannuttak til settefiskanlegg i Orkland kommune i Trøndelag, og Kinn kommune i Vestland fylke, melder [Intrafish.](https://www.intrafish.no/miljo/mowi-far-gebyrer-pa-over-16-millioner-kroner-for-ulovlig-vannuttak-oppdrettsgiganten-vil-klage/2-1-1248154) – Det er alvorlig og svært uheldig når en konsesjonær ikke etterlever krav som er gitt i konsesjonen, skriver NVE. Oppdrettsgiganten varsler at de vil klage på gebyrene- – Vi har nettopp mottatt vedtakene, og umiddelbart ser vi at NVE har tatt hensyn til enkelte elementer i våre kommentarer til varslene. – Vi er likevel uenig i vedtakene og ser derfor allerede nå at vi vil påklage dem. Vi ønsker ikke å kommentere vedtakene ytterligere før klagen er utarbeidet, skriver kommunikasjonssjef Eivind Nævdal Bolstad i Mowi i en kommentar til Intrafish.

Bakgrunnen for gebyrene er ulovlig vannuttak til settefiskanlegg i Orkland kommune i Trøndelag, og Kinn kommune i Vestland fylke, melder [Intrafish.](https://www.intrafish.no/miljo/mowi-far-gebyrer-pa-over-16-millioner-kroner-for-ulovlig-vannuttak-oppdrettsgiganten-vil-klage/2-1-1248154)

– Det er alvorlig og svært uheldig når en konsesjonær ikke etterlever krav som er gitt i konsesjonen, skriver NVE.

Oppdrettsgiganten varsler at de vil klage på gebyrene-

– Vi har nettopp mottatt vedtakene, og umiddelbart ser vi at NVE har tatt hensyn til enkelte elementer i våre kommentarer til varslene.

– Vi er likevel uenig i vedtakene og ser derfor allerede nå at vi vil påklage dem. Vi ønsker ikke å kommentere vedtakene ytterligere før klagen er utarbeidet, skriver kommunikasjonssjef Eivind Nævdal Bolstad i Mowi i en kommentar til Intrafish.