Saken oppdateres.

Rapporten fra en uavhengig undersøkelse av varsler om kritikkverdige forhold i Coop Norge SA beskriver enkelte forhold som styret i selskapet anser som svært alvorlige, beklager og vil følge opp.

Det skriver Coop Norge i en pressemelding.

Rapporten påviser svikt ved at enkelte varsler ikke har blitt fulgt opp på en god nok måte. Arbeidsmiljølovens krav til oppfølgning er dermed ikke tilfredsstilt. Det har resultert i at enkelte i og nær selskapets ledelse har hatt et uforsvarlig psykososialt arbeidsmiljø og at enkeltpersoner ikke har fått beskjed om, og dermed anledning til, å korrigere egen kommunikasjon. Styreleder og konsernsjef erkjenner at de har et spesielt ansvar for dette og tar selvkritikk for sin rolle i den manglende oppfølgingen. Rapporten påpeker også styrets kollektive ansvar.

Et advokatfirma mener å ha funnet flere tilfeller av kritikkverdige forhold i Coop Norge. Bildet viser Coop Midt-Norges sjef Torbjørn Skei. Skei var nestleder av Coop Norges styre inntil han ble beskyldt for trakassering av andre ledere. Foto: Vegard Eggen / Adresseavisen

– Det er ingen tvil om at styret har et kollektivt ansvar og ikke har vært gode nok på å ta tak i kritikkverdige forhold. Styret beklager at vi dermed har sviktet de berørte ansatte, sier Tore Tjomsland, styreleder i Coop Norge SA gjennom pressemeldingen.

Granskingen kom igang etter anonyme beskyldninger mot nestlederen i Coop Norge-styret, Torbjørn Skei. Skei skal ifølge varslene ha drevet trakassering av andre personer i ledende posisjoner, men dette er ikke dokumentert under granskingen.

Ikke bevis for trakasering

Styret i Coop Norge SA gav 23. juni 2021 et mandat til Advokatfirmaet Thommessen om å gjennomføre en bredt anlagt og uavhengig undersøkelse av det samlede arbeids- og samarbeidsmiljøet i relasjonen mellom styret og konsernledelsen i Coop Norge SA, samt av konkrete påstander og varsler om kritikkverdige forhold.

I sin rapport identifiserer Thommessen tre konkrete tilfeller av utilbørlig opptreden knyttet til kommunikasjon, og tre varsler knyttet til andre hendelser som ikke har blitt håndtert korrekt. Utover disse bruddene på arbeidsmiljøloven, er det i perioden 2015-2021 påpekt forhold som er kritikkverdige, men som ikke er brudd på arbeidsmiljøloven.

Disse er også knyttet til kommunikasjon. Det er ikke funnet tilfeller av trakassering i arbeidsmiljølovens forstand og heller ikke mobbing eller grove hersketeknikker.

– Skulle vært tatt på alvor

Thommessen skriver videre i sin rapport at personer i og rundt styre og ledelse har endret eller tilpasset sin atferd og unnlatt å gjøre det en normalt burde forvente, på grunn av ubehag knyttet til konsekvensene. Ifølge rapporten oppleves dette som en fryktkultur i deler av Coop Norge SAs organisasjon.

– Slik skal det ikke være. Forholdene som er påpekt, skulle blitt tatt på alvor da det skjedde. Styret vil følge opp disse hendelsene overfor de det gjelder, sier Tjomsland gjennom pressemeldingen.

Thommessen har i sin rapport kommet med en rekke anbefalinger om hvordan Coop Norge SA gjennom arbeid med struktur og kultur kan bli bedre på de forhold hvor ting har gått galt. Disse vil styret arbeide videre med. Styret har allerede bestemt at man vil følge anbefalingen om å etablere en ekstern varslingskanal og få ekstern hjelp til jevnlige styreevalueringer. Vi vil også vurdere tiltak utover de som er anbefalt av Thommessen.

Fremover vil arbeidet med kultur, kommunikasjon, respekt for hverandre og bevissthet omkring å sikre et godt arbeidsmiljø i Coop Norge SA stå sentralt. Dette er arbeid som vil pågå over tid og involvere både styre, ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten.