Kraftprisen ble doblet over natta. Jula blir trolig enda dyrere