Disse karene er ikke bekymret for strømregningen

foto
Styret i Ingstad Kraft er fornøyd med tingenes tilstand etter femten års drift. Odd Furuseth (f.v.), Torstein Ertsgaard og Jon Martin Schiefloe. Foto: Arne Brunes