Avgiftssjokk i statsbudsjettet: Denne blir 80 000 kroner dyrere