Det er en økning fra 5,9 prosent i andre kvartal i 2020, og økningen er størst i det egenmeldte fraværet. Det melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2021 er 5,5 prosent, som er en økning på 5,9 prosent sammenlignet med kvartalet før. Det egenmeldte sykefraværet er 0,9 prosent og har økt med 28,3 prosent.

Se tabell og illustrasjoner nederst i saken!

– Sykefraværet er høyere enn normalt, og vi antar at noe av det økte sykefraværet henger sammen med koronapandemien. Vi følger utviklingen tett og håper at sykefraværet vil synke etter hvert som samfunnet går tilbake til normaltilstand, sier avdelingsdirektør i NAV Trøndelag May Beate Haugan i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Forlenger likevel koronapermittering

Tapte dagsverk

I andre kvartal er det registrert 624 949 tapte dagsverk i Trøndelag, noe som er en økning på 47 000 tapte dagsverk mot samme tid i fjor.

Landstallene fra Nav viser at sykefravær grunnet påvist eller mistenkt covid-19 har steget kraftig (+ 79 prosent), men likevel er sykefraværet grunnet sykdommer i luftveiene totalt sett redusert (- 14,2 prosent). Sykefraværet knyttet til diagnosegruppen allment og uspesifisert, som omfatter blant annet «slapphet/tretthet», har også hatt en betydelig økning (+ 24,3 prosent).

– I Trøndelag som i landet ellers er muskel- og skjelettlidelser er årsak til flest tapte dagsverk, etterfulgt av psykiske lidelser. Her i fylket er nær en av tre er sykemeldt på grunn av muskel-/skjelett, mens 18,5 prosent er sykemeldt på grunn av psykiske lidelser. I sistnevnte diagnosegruppe utgjør lettere psykiske lidelser godt over halvparten av tilfellene, sier Haugan videre.

Høyest for kvinner

I Trøndelag har hver tredje sykemeldte en gradert sykemelding (33 prosent). Dette er betydelig høyere enn landsnittet på 28,7 prosent. Andelen graderte sykemeldinger høyest for kvinner med 37,5 prosent, blant menn er andelen 25,2 prosent.

Det høyeste fraværet både i prosent og tapte dagsverk er innenfor helse- og sosialtjenester. Her er sykefraværet i 2. kvartal på 8,5 prosent. Dette utgjør totalt 204 561 tapte dagsverk i 2. kvartal.

Det laveste sykefraværsprosenten er innenfor informasjon og kommunikasjon med 2,3 prosent.

Smitte-utsatt

Sykefraværet blant trønderne har økt mest innenfor undervisning (+26 prosent) og offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring (+18 prosent).

– Vi ser at sykefraværet har økt i en del yrker hvor ansatte har vært utsatt for smitte og hvor mange har hatt krevende arbeidssituasjoner som følge av pandemien, sier Haugan.

Det legemeldte sykefraværet har steget i 27 av fylkets kommuner, mens 11 kommuner har hatt nedgang. Lavest sykefravær finner vi i Namsskogan og Åfjord med henholdsvis 3,7 og 4,5 prosent. Sykefraværet er høyest i Røyrvik, Osen Tydal (8 prosent, 7,3 prosent og 7,1 prosent).