Ved utgangen av september er det 8 932 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme periode i fjor, er det en nedgang på 4 792 personer, og en nedgang på 874 siden august, melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Ved utgangen av september er det i Trøndelag 4449 helt ledige (1,8 prosent), 3535 delvis ledige (1,4 prosent) og 948 arbeidssøkere på tiltak (0,4 prosent).

– Aktiviteten i arbeidsmarkedet i Trøndelag er god med høy etterspørsel etter arbeidskraft. Ledigheten går ned og antallet helt ledige og ledige på tiltak er på nivå med perioden før pandemien, sier Torbjørn Aas, direktør i Nav Trøndelag.

Forventinger til gjenåpningen

Fortsatt er antall delvis ledige høyere enn normalt, og det samme gjelder antall permitterte. I Trøndelag er var det 1629 permitterte ved utgangen av september, en nedgang på 503 personer siste måned.

– Vi ser en nedgang i antall arbeidssøkere fra uke til uke. Gjenåpningen av samfunnet sist uke tror vi vil ha stor betydning for spesielt hotell og restaurant. Vi følger også spent utviklingen innen reiseliv og transport. Vi ser at kommuner med mange ansatte innen disse næringene, som Stjørdal og Meråker, har hatt en stor nedgang i ledige sist måned, sier Aas.

Langtidsledigheten øker med alder

Andelen langtidsledige er 34,5 prosent. I alt har 1534 av de helt ledige vært uten arbeid eller aktivitet i over 26 uker. Til sammenligning var det 2200 langtidsledige på samme tid i fjor, og 1 042 langtidsledige på samme tid for to år siden. Andelen langtidsledige er lavest blant de yngste. Av de helt ledige under 30 år er 19,5 prosent langtidsledige, mens 41,3 prosent er langtidsledige over 30 år. For den eldste aldersgruppen, 60 år og over, er langtidsledigheten 58,9 prosent.

Alle yrkesgruppene har en betydelig nedgang i helt og delvis ledige sammenliknet med samme måned i fjor. Det er høyest antall arbeidssøkere innenfor reiseliv og transport, med 644 delvis ledige og 551 helt ledige. Sammenliknet med i fjor er antall arbeidssøkere redusert med 803 personer i denne yrkesgruppen. Innenfor butikk og salgsarbeid er det en reduksjon på 724 arbeidssøkere, mens reduksjonen er på 414 personer innenfor serviceyrker og annet arbeid.

I september er det lyst ut 4 284 stillinger. Flest stillinger finnes innenfor helse, pleie og omsorg (823) fulgt av bygg og anlegg (729) og reiseliv og transport (515). 33 av 38 kommuner har en andel helt ledige av arbeidsstyrken på under to prosent i september, og seks av de har en ledighet under en prosent. Lavest ledighet er det i Lierne (0,1 prosent), Leka (0,4 prosent) og Tydal (0,7 prosent). Høyest ledighet er det i Meråker (2,9 prosent), Verdal (2,6 prosent) og Steinkjer (2,3 prosent).Trondheim har 1,9 prosent.

  • Steinkjer 2,3 prosent

  • Stjørdal 1,8 prosent

  • Levanger 1,7 prosent

  • Verdal 2,6 prosent

  • Namsos 1,7 prosent

  • Orkland 1,8 prosent

  • Melhus 1,8 prosent