68.300 personer jobbet enten med utvinning av olje og gass, i næringer som bygger og innreder oljeplattformer, eller næringer som drifter forsyningsbaser.

I disse næringene har det vært en nedgang på om lag 15.000 ansatte fra toppåret 2014, skriver Statistisk sentralbyrå.

Medregnet sysselsatte fra andre næringer, som står for direkte eller indirekte leveranser til næringen, er antallet totalt 158.400. Da er det regnet med tjenester som seismiske undersøkelser, catering og helikoptertransport.