Trondheimsfirma går inn i nasjonal kjede

Christian Langseth (fra venstre), daglig leder og styremedlem i Abra Regnskap, Anders Aasen, leder for forretningsutvikling og partner i Aider, Torgeir Lium, styremedlem i Abra Regnskap, Andreas Vik, leder og partner og Aider og Anne Grethe Wibe, styreleder i Abra Regnskap. Foto Abra Regnskap