Henter inn tre fra NTNU og Sintef i super-råd for teknologi

foto