Over 750 millioner koronastøtte er delt ut - disse har mottatt mest

foto