Næringsdrivende må levere eller søke om utsettelse for å unngå tvangsmulkt

foto