Mandagens snittpris per kWh er 64,1 øre lavere enn søndag og 87,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen mandag på 3,079 kroner per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 38,4 øre lavere enn søndag og 1,61 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 4,054 kroner.

Minsteprisen blir på 1,23 kroner per kWh mellom klokken 23 og 00.