Innføringen av Helseplattformen i hele Midt-Norges helsevesen skulle koste 3,7 milliarder.

Milliardprosjektet skulle etter planen gjøre det mulig for sykehus og kommuner å få et felles system for å dele pasientopplysninger.

Aftenpostens beregning viser at den reelle regningen for plattformen ligger an til å passere 5,1 milliarder kroner. Prosjektet er rammet av enorme problemer og så langt har kun ti kommuner og ett sykehus tatt det i bruk.

Aftenposten skriver at avisen har forsøkt å få svar på hva innføringen av Helseplattformen ligger an til å koste. I Helse Midt-Norge sier de at de bare kan svare for kostnadsøkningene knyttet til sykehusene. Helseplattformen AS har ikke svart, men i stedet vist til delvis sladdede budsjettdokumenter.