– Signalene vi får fra medlemmene og våre tillitsvalgte, tyder på at det er kroner og øre som blir det viktigste i årets oppgjør, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun holdt presseseminar fredag.

Tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at det også i fjor ble reallønnsnedgang for de aller fleste.

Følsvik mener TBUs rapport legger godt til rette for at det også i år kan bli et romslig oppgjør for de fleste. Til tross for at lønnsveksten i fjor ble den største på 15 år – endte året med 0,4 prosentpoengs reallønnsnedgang.

– Det er ikke unaturlig at medlemmene vil prioritere penger etter flere år med rekordhøy prisvekst, sa Følsvik.