Mandagens snittpris per kWh er 20,7 øre høyere enn søndag og 22,5 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen mandag på 95,2 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 42,09 øre høyere enn søndag og 32,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,4 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 95,2 øre, dekkes 19,9 øre.

Minsteprisen blir på 48,2 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.