For etter flere år med prisvekst i det norske hyttemarkedet, som toppet seg under pandemien, er både etterspørselen og prislappen på vei ned, ifølge bransjeorganisasjonen.

– I 2023 har omsetningsvolumet falt litt tilbake fra 2022, og vi må tilbake til 2015 for å finne tilsvarende volum, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Prisen for både fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter sank i fjor sammenlignet med 2022. Nedgangen er størst for sjøhyttene, der gjennomsnittsprisen falt med 4,1 prosent fra 2022.

Doblet salg av dyre hytter

Likevel holder salget av dyre hytter stand. Hytter med en prislapp på over 5 millioner kroner har mer enn doblet seg i omfang etter pandemien, ifølge Eiendom Norge.

– Omsetningen av dyre hytter er langt høyere enn før pandemien. Dette segmentet synes frikoblet fra renteøkninger og dyrtid, sier Lauridsen.

Det ble solgt flest hytter i Trysil, Vinje og Ringsaker kommune i fjor. Prisen på en hytte ved sjøen var høyest i kystkommunene Moss, Tvedestrand og Grimstad, mens det var dyrest med fjellhytte i Øyer (Hafjell), Hemsedal og Hol (Geilo).

Flere dansker

En svak kronekurs har også ført til at stadig flere dansker kjøper seg fritidsbolig i Norge.

– Vi ser økt interesse fra kjøpere i nabolandene, særlig Danmark. Dette skyldes valutakursen, hvor danskene får en rabatt som følge av en svak norsk krone, sier leder for personmarked Randi Marjamaa i Nordea.

Hun sier det stemmer at det er en jevn nedgang i etterspørselen etter finansieringsbevis for kjøp av hytte og fritidsboliger som følge av høye renter og økte levekostnader.

– Unntaket er hytter i høyere prisklasser, der er det fortsatt god aktivitet. Det har også vært mer etterspørsel etter hytter ved sjøen enn på fjellet, men det henger trolig også sammen med at det bygges mer på fjellet, sier Marjamaa.