Konkurs etter skatteblemme: – Alvorlig og graverende