Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Mandagens snittpris per kWh er 17,7 øre høyere enn søndag og 1,53 kroner høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele september endte på 2,0081 kroner, ville snittprisen etter strømstøtte vært på 74,1 øre per kWh

Maksprisen mandag på 4,58 kroner per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 1,93 kroner høyere enn søndag og 4,088 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort ifra en eventuell strømstøtte men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 5,93 kroner.

Minsteprisen blir på 69,9 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.