– Det er åpenbart at allmennpreventive grunner tilsier en streng straff, som må ligge nært opp til lovens maksimumsstraff, står det i dommen fra Frostating lagmannsrett.

Det var i januar 2023 at Mattilsynet og politiet fant rundt 1000 døde griser som hadde sultet i hjel på en gård i Inderøy i Trøndelag. Retten mener at grisene døde som følge av vanskjøtsel.

Ifølge Nationen ble den tidligere svineprodusenten dømt til to år og fire måneders fengsel i Trøndelag tingrett, men påtalemyndigheten mente straffen var for mild og anket straffutmålingen.

Nå har lagmannsretten lagt til tre måneder ekstra, og bonden er dømt til to år og sju måneder i fengsel.