Søndagens snittpris per kWh er 9,2 øre høyere enn lørdag og 30,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 63,5 øre per kWh er mellom klokken 7 og 8 på morgenen. Den er 3,5 øre høyere enn lørdag og 31,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,0045 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 48,6 øre per kWh mellom klokken 13 og 14.