Da sjefens fortid ble tema, gikk han konkurs for ellevte gang