– Det er ikke aktuelt for kommunen å kjøpe Norges nest største private eiendom

foto