Vil ha lovendring for å kreve utslippsfrie byggeplasser

De vi ha endringer i plan- og bygningsloven for å nå miljømål. Foto Guro A. Midtmageli