Utvalget ble oppnevnt fredag, og det skal gi regjeringen råd til hvordan å forenkle regelverk og rapporteringsplikter.

Det norske regelverks- og digitaliseringsarbeidet skal vurderes. Det skal også internasjonale erfaringer som kan bli relevante forenklinger i Norge.

– Denne regjeringen har gjennom forenklinger spart samfunnet for milliarder av kroner. Store og viktige forenklinger er allerede gjennomført. Et spørsmål er hvor stort potensialet for forenklinger er i det videre, og på hvilke områder, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Thomas Falck blir utvalgets leder.