Skatteetaten minner om at skattemeldingen bare er nesten ferdig når den kommer, og at man må fylle ut siste opplysninger selv før den er helt ferdig.

– Nesten ferdig er ikke helt ferdig. Selv om Skatteetaten vet mye om den enkelte skattepliktige, så vet vi ikke alt. Det kan være feil opplysninger i skattemeldingen og det kan være forhold som du selv må føre inn. Derfor må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige og noen må også legge til forhold eller gjøre endringer før de leverer, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skattemeldingen blir sendt ut fortløpende fra 16. mars til 4. april.

Skattepengene

Har du skatt til gode, kommer dette etter at skatteoppgjøret er klart. Skatteoppgjøret er klart etter du har sjekket opplysningene i den utsendte skattemeldingen, og levert den inn.

– Det er viktig at du leverer skattemeldingen hvis du er opptatt av å få skatteoppgjøret tidlig. Hvis du ikke leverer den, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, forklarer skattedirektøren.

I løpet av juni vil cirka ni av ti ha fått skatteoppgjøret og eventuell skatt til gode utbetalt. Har du restskatt får du faktura med betalingsfrist i august, opplyser etaten.

Sjekk dine opplysninger

Enhver har selv ansvar for å sjekke at opplysningene i meldingen stemmer, i tillegg til å fylle inn de opplysninger som mangler.

Har du reisefradrag, må du selv fylle inn det. Det samme gjelder gevinst på solgt bolig og leieutgifter, eller hvis du har investeringer som kryptovaluta eller andre finansprodukter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

– Endringer i livet ditt påvirker skatten din. For noen kan koronapandemien ha påvirket privatøkonomien og det påvirker skatten. Endring i inntekt, færre reiser til arbeidsplassen, endring i lånerenter er eksempler på forhold som kan ha noe å si, sier Funnemark.

Alle inntekter og verdier du har i utlandet må det opplyses om i skattemeldingen. Det står beskrevet på Skatteetatens nettside.

Leveringsfristen er 30. april for lønnstakere og pensjonister, og for næringsdrivende er det den 31. mai.

Ny papirmelding

Alle lønnstakere og pensjonister skal i år motta den nye, elektroniske skattemeldingen som gradvis har blitt innført siden 2020. Det nye i år er at de som mottar papirskattemeldingen vil få den tidligere, og i ny versjon som baserer seg på den nye elektroniske skattemeldingen.

Papirskattemeldingen vil bli sendt ut på samme vis som den elektroniske, fra 16. mars til 4. april.

I år får de med enkeltpersonforetak ny og forenklet skattemelding for første gang. Alle vedleggsskjemaer og næringsoppgaver er erstattet av en næringsspesifikasjon som er en integrert del av skattemeldingen. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.