Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Fredagens snittpris per kWh er 0,04 kroner mer enn torsdag og 0,09 kroner mindre enn samme dag året før.

Maksprisen fredag på 0,22 kroner per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 0,07 kroner mer enn torsdag og 0,08 kroner mindre enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 0,14 kroner per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten og er den laveste i landet.

Høyeste pris

Fredag blir det høyest strømpriser i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge. Mellom klokken 17 og 18 vil strømprisen der ligge på 1,47 kroner per kilowattime (kWh).

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil fredag ligge på 0,89 kroner per kWh. Det er 0,06 kroner mer enn på torsdag og 0,59 kroner mer enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm fredag finner vi i Sørøst- og Vest-Norge på 1,37 kroner per kWh. Deretter kommer Sørvest-Norge med en døgnpris på 1,37 kroner og Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,17 kroner

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.