I 2024 mangler anslagsvis over 4000 arbeidstakere på det trønderske arbeidsmarkedet, melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at en av fire bedrifter forventer å ansette flere det neste året, mens 12 prosent sier de trolig vil nedbemanne. Det gir en såkalt nettoforventning på 13 prosent, og er med det den laveste såkalte sysselsettingsforventningen målt hos trønderske arbeidsgivere siden 2015.

– Det er mange ledige jobber, men hver fjerde arbeidsgiver sier de mislyktes med å få tak i den kompetansen de søkte. Flere enn tidligere har tatt inn noen med mindre eller andre kvalifikasjoner enn de opprinnelig var ute etter. Selv om ledigheten er lav i Trøndelag, har vi mange som ønsker seg ut i jobb. Årets undersøkelse viser et fortsatt stort kompetansegap som vi må tette gjennom å jobbe for å kvalifisere flere. Dette gjør vi best ved å samarbeide tett med arbeidsgivere og andre, samt å bruke tiltaksmidlene våre - over 600 millioner kroner - på en god og målretta måte, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Torbjørn Aas, direktør i Nav Trøndelag. Foto: Nav Trøndelag

Helse trenger folk

Trøndelag mangler nå 4102 ansatte, og mange av dem (37 prosent) mangler i helsesektoren, viser årets bedriftsundersøkelse.

Det vil si at 1516 helsearbeidere mangler for å sørge for helsetilbud til en befolkning på vel 482 000 mennesker. Av virksomhetene som varsler om alvorlige rekrutteringsproblem, er nesten halvparten (45 prosent) innen helse - og sosialtjenestene. Mangel på sykepleiere topper lista, sammen med helsefagarbeidere og legespesialister, i følge Nav.

Bygg og anlegg og industri kjenner fortsatt på mangelen på fagarbeidere. Resultatene av bedriftsundersøkelsen viser at det er rekrutteringsproblem til jobber som sveiser, anleggsmaskin- og industrimekanikere, platearbeider og elektrikere. Overnatting og servering har også økende rekrutteringsproblemer. Bedriftsundersøkelsen fra Nav at det er stor mangel på kokker, servitører, gatekjøkken - og kafemedarbeidere i Trøndelag.