Verkstedkunde får tilbake pengene etter krangel om «fjernsalg»