Dette er en økning på 22 prosent fra samme måned året før. Oppgangen skyldes et stort eksportvolum og høye oljepriser, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene for utenrikshandelen viser oppgang både for eksport- og importverdier. Eksportverdien økte med 0,7 prosent fra april i fjor. Det ble eksportert for 160,1 milliarder kroner.

– Oppgangen drives av sterk vekst i olje- og fastlandseksporten, mens lavere inntekter fra naturgasseksporten har motsatt effekt, sier Jan Olav Rørhus, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Importverdien endte på 94,8 milliarder kroner i april, opp 19,8 prosent fra april i fjor.

Handelsoverskuddet utgjorde 65,3 milliarder kroner og er det største hittil i år.

April har flere virkedager i år enn i fjor siden påsken i år falt i mars. Ved sammenligning av tall for disse månedene vil dette bidra til oppgang i utenrikshandelen.