Det går fram av en undersøkelse YouGov har gjennomført for Forbrukerrådet i mars. Hensikten var å se på nordmenns forhold til treningssentre. Blant 1009 personer, et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år, svarte 30 prosent at de er medlem av et treningssenter.

48 prosent som er medlem, sier at de ikke bruker treningssenteret så ofte som de skulle ønske.

– Jeg er litt overrasket over at såpass mange trener på sentrene mindre enn de ønsker, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til NTB.

I rapporten Treningssenterbransjen 2023 skriver Virke at bransjen fortsatt er inne i en krevende tid på grunn av kostnadsvekst. Men hovedinntrykket der er at bransjen er tilbake etter pandemien, og at befolkningen trener stadig mer.

Bransjeleder Morten Mørland i Virke Aktiv Helse skriver i en epost til NTB at utviklingen fortsetter i 2024.

– Stadig flere trener, noe som har ført til hyppige nyetableringer. Særlig ser vi en økning i antall ubemannede sentre, påpeker han.

Dårligere og dyrere tilbud

Iversen kan ikke si nøyaktig hvorfor folk ikke trener så mye som de ønsker, men påpeker at en tredel syns tilbudet er blitt dårligere det siste året.

– Det kan være at tilbudet oppleves som dårligere på grunn av utvalg og antall treningstimer, eller mangel på vedlikehold av apparater.

Konsumprisveksten har medført økte kostnader til strøm, lønn og leie de siste årene. Det kan ha bidratt til behov for å kutte i tilbud – eller øke prisene.

Over halvparten av de spurte sier at de har opplevd økte priser på treningssenteret det siste året.

Vær mer bevisst

Ifølge undersøkelsen fra Forbrukerrådet vurderer en tredel av medlemmene å si opp abonnementet sitt.

– Vi oppfordrer ikke folk konkret til å gjøre det. Men vi anbefaler generelt at folk har et bevisst forhold til hva man er medlem av, enten det er kundeklubber eller abonnementer. Tenk gjennom hva du har behov for, hva du faktisk benytter, og kutt ut det du ikke trenger. Om du angrer, er det jo bare å melde seg inn igjen, sier Iversen.

– Det er verken bra for lommeboken eller helsen å være støttemedlem av treningssenter. Det er jo å nærmest kjøpe seg til dårlig samvittighet, sier Iversen.

Forbrukerrådet anbefaler å tenke gjennom hva som skal til for at man får trent så mye og slik man ønsker. Sjekk prisen med flere treningssentre og vurder om tilbudene de har, passer.

– Hvis du bare trener for deg selv, kan du ofte spare penger på å velge et senter uten gruppetimer, sier Iversen.

Mangel på tid og energi

Førsteamanuensis Christina Gjestvang ved Institutt for idrettsmedisinske fag på Norges idrettshøgskole har skrevet doktorgradsavhandling om treningssenterbransjen og sett på årsaker til hvem som klarer, og ikke klarer å opprettholde trening over tid.

– Vi fulgte 250 nybegynnere på SATS over tolv måneder. Deltakerne var klassifisert som nybegynnere basert på at de ikke hadde trent de siste seks månedene. Etter ett år var 87 prosent fremdeles medlemmer. Men kun 17 prosent rapporterte at de hadde brukt medlemskapet to ganger i uka eller mer året gjennom, sier Gjestvang.

Generelt oppga 37 prosent at de trente jevnlig, så flere valgte andre treningsarenaer enn treningssenteret.

– 14 prosent av dem kom faktisk ikke i gang med å bruke medlemskapet i SATS, sier Gjestvang, som har sett mer på motivasjonen.

– Noen av de vanligste barrierene for at man ikke trener, er at man opplever å ikke ha tid og mangler energi. Noen vil bruke tid på andre ting. Med økte priser og dårligere tilbud på treningssentre, vil kanskje barrieren for å trene der oppleves som større.