Fusjons-sonderinger mellom NRS og NTS avsluttet

foto