Sterk økning i nettsalg av erotiske artikler under koronapandemien

foto