Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Tirsdagens snittpris per kWh er 0,01 kroner mer enn mandag og 0,38 kroner mindre enn samme dag året før.

Maksprisen tirsdag på 0,16 kroner per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 0,02 kroner høyere enn mandag og 0,66 kroner lavere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 0,12 kroner per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.

Høyere i sør

Tirsdag blir det høyest strømpriser i Vest-, Sørvest- og Sørøst-Norge. Mellom klokken 10 og 11 på formiddagen vil strømprisen der ligge på 1,95 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser endelige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,16 kroner per kWh på sitt høyeste.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil tirsdag ligge på 0,99 kroner per kWh. Det er 0,13 kroner mer enn på mandag og 0,44 kroner mer enn samme dag i fjor.

Den høyeste døgnprisen på strøm tirsdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,56 kroner per kWh. Deretter kommer altså Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,14 kroner.

Tillegg til prisen

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen tirsdag blir mellom klokken 0 og 1 på natten i Midt- og Nord-Norge, da på 0,12 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,31 kroner.

Søndag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,38 og 0,10 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,82 og 0,33 kroner per kWh.