Norges vassdrags- og energidirektorats statistikk viser at for landet som helhet er fyllingsgraden 71,3 prosent. Det er 11,8 prosentpoeng lavere enn medianen for uke 43, skriver NRK.

Enda mer dramatisk er situasjonen i Sør-Norge. I elspotområde 2 er fyllingsgraden nå 61,4 prosent. Medianen de siste 20 årene på 83,8 prosent. Dette området omfatter sørlige deler av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlige deler av Vestland.

Fyllingsgraden er svært lav selv om vannmengdene i magasinene økte i forbindelse med regnværet i forrige uke.

I Midt-Norge er fyllingsgraden langt bedre, med 81,9 prosent fyllingsgrad. Det er under fyllingsgraden i 2020 (91,2 prosent), men nesten akkurat det samme som de 82,1 prosent som er medianen i regionen for de siste årene.

Strømprisene i Midt-Norge har hele denne høsten vært lavere enn for Sør-Norge, hovedsakelig på grunn av bedre oppfylte vannmagasiner og vindkraft. Overføringskapasiteten til andre deler av Norge er såpass lav at dette ikke kan utnyttes til fordel for norske kunder lenger sør.

foto
Fyllingsgrad i Midt-Norge. Foto: Montasje MN24/NVE