Sanner: - Vi kan ikke straffe dem som har snudd krise til vekst