Lørdagens snittpris per kWh er 1,6 øre høyere enn fredag og 28,3 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 74,4 øre per kWh er mellom klokken 15 og 16. Den er 4,8 øre lavere enn fredag og 33,3 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,14 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 74,4 øre, dekkes 1,3 øre.

Minsteprisen blir på 48,1 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.