Lørdagens snittpris per kWh er 6,04 øre lavere enn fredag og 14,02 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen lørdag på 13,8 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 10,7 øre lavere enn fredag og 21,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 38,3 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 12,09 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten og er den laveste i landet.