Hele 89 prosent av de 1310 spurte i NAFs elbilmonitor svarer at de ikke tror regjeringen når målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen utgangen av 2025.

Heller ikke elbileierne tror at dette målet blir oppnådd. Her er det 88 prosent som svarer nei, mot 89 prosent i hele befolkningen. Blant faktorene som nevnes av NAF som mulige årsaker er det generelt treige nybilmarkedet og antydninger til kutt i elbilfordelene.

I 2023 var 82,4 prosent av de solgte nybilene elektriske, mens kun 3,7 prosent gikk på bensin eller diesel.