– Boligprisene kan ikke stige raskere enn lønningene og leieprisene