Lørdagens snittpris per kWh er 23,1 øre høyere enn fredag og 20,9 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 67,2 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 19 og 20. Den er 3,03 øre høyere enn fredag og 74,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,051 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 44,9 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten.