Produksjonsfisk er oppdrettsfisk med sår og skader som ikke skal omsettes til menneskemat før den har blitt feilrettet innenlands, står det i Fiskekvalitetsforskriften. Feilretting i oppdrettsbransjen innebærer blant annet utsortering av dårlig fisk og videreforedling til andre produkter.

– Vi forventer at alle virksomheter følger reglene om innenlands feilretting av produksjonsfisk. Likevel viste tilsynskampanjen vår i fjor at det er for mange aktører som bryter regelverket, og vi får nå stadig meldinger om at dette fortsatt skjer, sier avdelingsdirektør Inge Erlend Næsset i Mattilsynet i en pressemelding.

Derfor trapper Mattilsynet nå opp virkemiddelbruken dersom de ser at virksomheter fremdeles bryter regelverket. Det kan for eksempel skje gjennom forbud mot eksport og omsetning, pålegg om tilbaketrekning fra markedet, destruksjon eller båndlegging.

– Vi vil også vurdere politianmeldelse i saker hvor dette kan være aktuelt, sier Næsset.

Andelen produksjonsfisk har økt jevnt fra 5 prosent i 2018 til 15 prosent i 2023. Det er mest produksjonsfisk om vinteren, og andelen har vært over 36 prosent enkelte uker denne vinteren, opplyser Mattilsynet i pressemeldingen.