Søndagens snittpris per kWh er 7,6 øre lavere enn lørdag og 17,3 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 65,3 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 5,3 øre lavere enn lørdag og 22,9 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,027 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 36,6 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.