- Lade kan aldri bli Midtbyen

Kirsten Schultz, leder i Midtbyen Management og Visit Trondheim, er ikke redd for at Midtbyen vil tape besøkende i konkurranse med Lade. Foto Christine Schefte