Det ligger an til rekordhøye strømpriser i Norge til vinteren. Forklaringen er tørt vær, lite vann i norske magasiner, og en høy gass- og CO2-pris i Europa.

– Vi går mot en varslet strømkrise og prisene er ventet å øke. Da mener Sp at vi umiddelbart må se hvordan vi kan begrense eksporten av strøm innenfor dagens lovverk. Hvis vi går inn i regjering, vil vi sette i gang et lovarbeid for å styre strømeksporten, sier Sps Ole André Myhrvold til Dagens Næringsliv.

Helt konkret mener Sp at hvis Norge står i tilsvarende situasjoner som i dag, hvor utenlandskablene gir prissmitte fra skyhøye strømpriser i Europa og norske magasin er tomme, så skal vi selv kunne bestemme at vi ikke ønsker å eksportere kraft til det europeiske markedet.

Espen Barth Eide, Arbeiderpartiets energipolitiske talspersoner, er ordknapp om Sp-forslaget.

– I den fasen vi er i nå, så er det ikke noe galt i å sjekke handlingsrommet, men det er viktig å huske på at vi både eksporterer og importerer strøm. Da må man tenke på konsekvensene. Kraftutveksling går begge veier, og deler av året er vi avhengig av import, sier Eide til DN.