Kartleggingen er gjort i forbindelse med at myndighetene nylig fastslo at det trenges mellom 6.000 og 10.000 flere hurtigladere til lette kjøretøy innen 2030 – i tillegg til de 4.000 som allerede er satt opp. I tillegg trengs det 1.500-2.500 hurtiglader for tyngre kjøretøy, noe som per i dag ikke er etablert.

– Det er en seier for Elbilforeningen at statens egne eksperter nå peker på at det trengs en storstilt ladeutbygging med 5.000 nye hurtigladere allerede i 2025, sier kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening til Nationen.

Foreningens oversikt viser at det er distriktskommuner i hele landet som mangler hurtigladere. Ifølge Berge er det dårlig dekning og langt mellom ladestasjonene blant annet i Trøndelag, ved svenskegrensa i Innlandet, Kystriksveien i Nordland, i Lofoten langs E10 og Finnmark.

Også der det er etablerte ladestasjoner, kan det bli trengsel om laderne, særlig på store utfartsdager. følge «Elbilisten 2021» sier 47 prosent – nesten halvparten av de spurte – at de alltid, ofte eller av og til opplever kø for å få ladet.

Da Elbilforeningen spurte elbilistene etter sommerferien 2021 om hvor de hadde stått i kø, var Dombås og Lom oftest nevnt, sier Berge.