Oppretter nytt selskap med trekvart milliard i inntekter

Siviløkonomen Odd-Eirik Grøttheim blir leder for det nye selskapet. Foto: NTE