Fredagens snittpris per kWh er 3,7 øre høyere enn torsdag og 4,3 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 1,09 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 7 og 8 på morgenen. Den er 27,3 øre høyere enn torsdag og 16,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,57 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,09 kroner, dekkes 32,4 øre.

Minsteprisen blir på 59,6 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.