Tallene kommer fram i nasjonalregnskapet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

For landets husholdninger steg inntekten med 4,7 prosent fra 2022 til 2023. Økte lønninger, pensjoner og stønader fra Staten trakk inntektene opp. Reallønnen sank imidlertid med 2,1 prosent.

– De økte inntektene i husholdningene ble spist opp av prisveksten. Disponibel realinntekt falt med 2,1 prosent i 2023 etter en nedgang på 4,4 prosent i 2022, sier seksjonssjef for nasjonalregnskap Pål Sletten.