– Takket være en svak norsk krone og høye priser var det vekst i eksportverdien i januar og februar. I mars avtok imidlertid valutaeffekten, samtidig som det har vært volumfall for en rekke arter i årets første tre måneder, sier direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, i en pressemelding.

Fra januar til mars eksporterte Norge sjømat til totalt 137 land. Det er sju flere enn i samme periode i fjor.

Polen, Danmark og USA var de største markedene for norsk sjømateksport i første kvartal.

Størst fall i mars

Det var særlig i mars at eksporten falt, og gjennom måneden solgte Norge sjømat til utlandet for 13,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 2,2 milliarder kroner, eller 14 prosent, fra mars i fjor.

I mars 2023 økte lakseprisen kraftig, men i år har man ikke sett den samme utviklingen. Påsken var også tidligere i år, noe som betyr færre arbeidsdagen i mars i år enn i fjor.

– Begge disse faktorene påvirket eksportverdien, sier Chramer.

Lav prisvekst påvirker

I årets tre første måneder ble det landet betydelig lavere volum av torsk, sild, makrell og kongekrabbe enn i samme periode i fjor.

Sjømatråd-direktøren sier at reduserte kvoter er et viktig tiltak for å sikre at fiskeriressursene forblir bærekraftige, men at de samtidig gir Norge mindre sjømat å eksportere.

Den svake norske kronen kombinert med høy prisvekst på mat, har de siste årene hjulpet Norges sjømateksport. I år har prisveksten imidlertid avtatt, og det kan også ha bidratt til å dempe prisutviklingen på norsk sjømat.

EU kjøper mest sjømat

Som vanlig var det EU-markedet som kjøpte mest norsk sjømat i første kvartal. Totalt ble det eksportert norsk sjømat for 23 milliarder kroner til EU i første kvartal. Det er en vekst på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Kvalitetsmerket skrei, snøkrabbe og ørret var blant artene som løftet eksporten i starten av året, da volumet for disse ga var betydelig større en tidligere.

– Det har blant annet ført til at verdien av snøkrabbeeksporten i første kvartal var høyere enn eksporten av kongekrabbe, noe som kun har skjedd en gang tidligere, sier Chramer.

– Norsk sjømat er ettertraktet

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) påpeker samtidig at Norge har hatt tre sammenhengende år med eksportrekorder på sjømat, og mener den norsken fisken fremdeles er ettertraktet ute i verden.

– Selv om vi nå ser en liten nedgang, må det ikke være tvil om at det går godt i sjømatnæringen, den er fortsatt en av våre største og viktigste eksportnæringer, sier hun.